Schuldhulpverlening voor bedrijven in financiële nood; je leest of hoort er misschien wel eens iets over in jouw woonplaats Huizen. Rode cijfers, deurwaarders, aanmaningen van schuldeisers, het hoort er allemaal bij wanneer je bedrijf niet meer financieel vitaal is. Hoe langer de problemen zich voordoen, hoe moeilijker het doorgaans is om een duidelijk overzicht te behouden en een uitweg te vinden. Als ondernemer probeer je er alles aan te doen om je bedrijf voort te zetten en het ontslaan van personeel te voorkomen.

Wat schuldhulpverlening voor bedrijven in Huizen kan doen

Voordat je het wettelijke traject in gaat waarbij de rechtbank en bewindvoerder de financiële situatie gaan analyseren en beheren, dien je het minnelijke traject te doorlopen. Dit is volgens de Nederlandse wetgeving verplicht en betekent dat je met een schuldhulpverlener gaat zoeken naar oplossingen. De schuldhulpverlener analyseert de financiële problemen en inventariseert de kansen op een doorstart. Pas nadat tevergeefs alles is gedaan om het minnelijke traject tot een succes te maken, komt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) om de hoek kijken. Dit is het wettelijke traject met bemiddeling van een rechtbank en bewindvoerder.   

WSNP niet altijd nodig

Veelal kan een schuldhulpverlener middels een schuldregeling verdere problemen voorkomen. Er worden dan afspraken gemaakt tussen de schuldeisers en de ondernemer over in welke termijnen en bedragen de schulden afgelost kunnen worden. Als dit haalbaar is en alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan, is interventie van een rechtbank niet nodig.

Door Redactie