Wanneer iemand een hartstilstand krijgt op de werkvloer of in je omgeving, is het belangrijk om snel te handelen. Voordat de professionele hulpverleners arriveren is het belangrijk dat je al hebt gereanimeerd of dat je daarmee bezig bent. Wat moet je precies doen bij het reanimeren? Reanimeren in 6 stappen:

Stap 1: Benader het slachtoffer

De eerste stap is het benaderen van het slachtoffer. Schat de situatie in en controleer ook of het slachtoffer nog bij bewustzijn is. Is het gevaar geweken of is het slachtoffer nog in levensgevaar? Schud de schouders van het slachtoffer en spreek het slachtoffer aan.

Stap 2: Bel gelijk 112!

Een slachtoffer moet zo vlug mogelijk geholpen worden. Bel dus altijd direct 112 en blijf daarna dichtbij het slachtoffer. Is er iemand in de nabije omgeving? Vraag die dan om de dichtstbijzijnde AED te halen. Zet de hulpverlener van 112 op luidspreker en volg de instructies via de telefoon.

Stap 3: Check de ademhaling

Voordat je iets gaat uitvoeren is het van belang dat je het ademhalen van het slachtoffer checkt.  Observeer het slachtoffer 10 seconden; kijk of de borst van het slachtoffer op en neer gaat, luister bij de mond of je geluiden van ademhaling hoort en voel daarna met je wang of het slachtoffer lucht wordt uitblaast. Bij geen ademhaling is het belangrijk dat je de AED zo snel mogelijk haalt.

Stap 4: Voer 30 borstkascompressies uit

De volgende stap is het uitvoeren van dertig borstkascompressies. Plaats het onderste gedeelte van je hand in het midden van de borstkas; de andere hand plaats je bovenop de ene hand en je drukt het borstbeen dertig keer in. Houd je armen gestrekt en recht op het borstbeen.

Stap 5: Start de beademing
Nadat je dertig borstkascompressies hebt gedaan, moet je het slachtoffer 2 keer beademen. Plaats één van je handen op het voorhoofd en kantel het hoofd vervolgens achterover. Lift de kin omhoog met 2 vingers van je hand. Knijp de neus dicht en blaas een seconde lucht in de mond.  Stop hiermee zodra je beweging waarneemt bij het slachtoffer.

Stap 6:  AED gebruiken

Verwijder de bovenkleding en plaats de elektroden op deze plek . In de AED zit een tekening waar je de elektroden precies moet plaatsen. Volg de aanwijzingen die zichtbaar zijn op het scherm van de AED. Ga na de schok door met de borstkascompressies, ook als er geen schok komt.

Door Redactie